Otevřený dopis panu Ing. Janečkovi, generálnímu řediteli finanční správy ČR

Image source: www.mediar.cz

Vážený pane Ing. Janečku,

před pár měsíci jsem neznal Vaše jméno, ale nyní se zdá, že si přejete, aby Vás znal každý. Oslovujete nás skrze média. Předpokládám, že si tedy též přejete být oslovován občany skrze média. Je Vám pouze 36 let, patříte do mladší generace, tímto Vám tedy blahopřeji k rychlému růstu na pozici, ze které ovlivňujete víceméně každý podnikatelský subjekt v České republice.

Read More

Jak lze vylepšit ÚOHS?

„Úřad CMA bude působit v souladu se skutečností, že se trh nedotýká jen průměrných členů společnosti, ale také těch nejchudších – pro něž například účty za energii mohou mít nepředstavitelné následky.“ Alex Chisholm, generální ředitel, Úřad pro trh a hospodářskou soutěž

Regulační orgány jsou jako kanály.  Pokud si uvědomujete, že tu jsou, je jasné, že je s nimi něco v nepořádku.“ David Currie, předseda, Úřad pro trh a hospodářskou soutěž.

Read More