Plán volebních debat TV Nova uráží demokracii

Nám Zápaďanům, kteří sem přijeli brzy po pádu komunismu trvalo nějakou dobu, než jsme pochopili, že demokracie není jen světlo, které zapnete a všechno v místnosti bude jako doma. Je to pochopitelné, ale otázkou zůstává, jak dlouho zemi trvá, než může říci, že má „ vyspělou“demokracii?

 

S ohledem na nedávnou reakci TV Nova se dá říci, že déle než 28 let. Na počátku svého působení v roce 1994, byla TV Nova, jako symbol demokracie, v zemi, kde média byla pod kontrolou totalitního státu, více než vítána. Nicméně brzy po svém vzniku upustila od svých počátečních slibů a stala se typickou komerční televizí, jejíž hlavním cílem byla maximalizace televizního ratingu.

 

Česká televize mezitím přijala postavení veřejnoprávní televize, která se po vzoru BBC snažila najít inspiraci a směr. ČT projevila největší zájem o politické debaty. Její nejznámější moderátor, Václav Moravec, který získal zkušenosti v BBC World Service jej v mých očích činí odlišným od ostatních v českých médiích. Ve volebním období ČT vždy pořádá Superdebaty, kterých se zúčastní až osm zástupců různých politických stran. Z mého pohledu jsou trochu těžkopádné, ale to bude zřejmě tím, že pocházím ze země, kde dominují pouze dvě strany. V zájmu spravedlnosti musí ČT dát prostor všem těmto stranám(princip demokracie).

 

Před několika dny jsme byli informováni, že se Andrej Babiš, předseda ANO, v současnosti dle průzkumů nejsilnější politické strany, odmítá zúčastnit závěrečné Superdebaty. Místo toho přijal nabídku TV Nova, aby debatoval s Lubomírem Zaorálkem, předsedou ČSSD, druhou nejsilnější stranou dle průzkumů. TV Nova se poté rozhodla, že toto vysílání zařadí ve stejnou dobu jako Superdebatu na ČT, přesněji, o pět minut dříve.

 

Většina z toho vyplývajících polemik je soustředěna zaměřuje na Babiše. Často vyjádřil svůj „nesouhlas“ s Moravcem( to samo o sobě je varujícím signálem v demokracii) a vypadá to, že je pro něj v pořádku vybrat si, kdo mu bude klást otázky, ať už je to moderátor nebo politický oponent.

 

Rád bych ale upozornil na roli TV Nova v této věci. V noci před volbami nutí TV Nova české občany k rozhodnutí koho poslouchat více: nejsilnějšího českého politika a jeho oponenta versus celou řadu ostatních politických představitelů, jež můžou další den volit? Rozhodnou-li se pro TV Novu, neuslyší tím pádem žádný názor středopravicového nebo pravicového lídra. Rozhodnou-li se pro ČT, neuslyší názor nejvlivnějšího člověka současné politické scény, ani jeho reakce na výzvy napříč politickým spektrem.

 

Proč musí čeští občané čelit takové situaci? Odpovědí je, že TV Nova nechápe, ani ji nezáleží na roli celonárodního média ve volebním období v demokratické zemi. Zajímá se pouze o svůj rating a úzkou konkurenční pozici vůči ČT.

 

Ve Velké Británii by se toto stát nemohlo. Není třeba ani zákona, aby k tomu nedocházelo. Hlavní tvůrci televizního vysílání,(ve VB jsou 4), se chovají jako dospělí a zodpovědní. Setkají se spolu a vypracují harmonogram, ve kterém dostanou všichni šanci vysílat politické debaty. Nedovolí mocnému politikovi, aby využil svého postavení na úkor druhých. Dohodnou se dokonce, že záznam z jedné debaty může být vysílám na jiné stanici.

 

To se mělo stát i zde. Nova(a TV Prima) se měli mnohem dříve rozhodnout, zda chtějí též vysílat politické debaty se stejným zanícením jako to ukázala ČT. Mohli se sejít s ČT a dohodnout se, co a kdy chtějí vysílat, a poté představit své plány politikům. Tento přístup stvrzuje rovnováhu mezi vysílatelem a politikem v demokracii. Samotný politik by neměl diktovat, kdo bude moderátorem, a který vysílatel jej bude zpovídat. Toto jsou praktiky  Ruska, a bohužel v současnosti i Polska, ale čeští občané si zaslouží lepší přístup.

 

Je otázkou, zda debaty na TV Nova neporušují zákon tím, že nedají prostor ostatním větším stranám, nicméně TV Nova by mohla jednoduše dostát demokratickým principům přeplánováním svých debat. Debata by se mohla vysílat den předtím, debata by mohla probíhat po skončení debaty na ČT anebo by mohla spolknout svou hrdost a požádat ČT o posunutí času na 19. hodinu a TV Nova by dostala prostor od 21.hodin.

 

Nevím, jaké plány má Christopher Mainusch, současný(low- profil) ředitel TV Novy pro svou budoucí kariéru. Pan Mainusch je německý občan a překvapivě jeho kariéra v médiích začala u německého veřejnoprávního vysílatele. Pokud by se ale chtěl vrátit k nějaké větší západoevropské společnosti v seniorní roli, měl by zvážit, jak by se jeho potenciální zaměstnavatel díval na toto jeho rozhodnutí.

Ve vyspělé demokracii ctí vysílatel, ať už veřejnoprávní či soukromý, základní demokratické hodnoty. Je třeba zodpovědného vedení a dostatku odvahy, aby taková rozhodnutí nebyla manipulována mocnými politiky. Tak, pane Mainusch, máte tyto předpoklady?

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *